DU LỊCH NHA TRANG

Tour Nha Trang Trong Ngày

Tour đảo Bình Ba

Tour đảo Bình Ba

Khởi hành 8h-8h30, Kết thúc 17h-17h30 hằng ngày

Tour đảo Điệp Sơn

Tour đảo Điệp Sơn

Khởi hành 7h30-8h, Kết thúc 16h30-17h hằng ngày

Tour 4 đảo Nha Trang

Tour 4 đảo Nha Trang

Có 3 lịch trình để chọn. Khởi hành 9h, Kết thúc 16h30-17h hằng ngày.

Tour lặn biển Nha Trang

Tour lặn biển Nha Trang

Tour chất lượng cao. Khởi hành 8h, Kết thúc 14h-14h15 hằng ngày.

Tour 3 đảo Nha Trang

Tour 3 đảo Nha Trang

Khởi hành 9h45-10h, Kết thúc 16h-16h30 cùng ngày.

Tour thác YangBay

Tour thác YangBay

Khởi hành 8h-8h45, Kết thúc 15h30-16h30 cùng ngày.

Lên đầu trang